DIGITAL QUALITY CERTIFICATE
 
SLOVAKIA-224FM46
 
Atvyn
 
 
for No.1 place in category:
Wardrobe manufacturer
 
VOTED BY CUSTOMERS AS TOP QUALITY

Poll question: „Uveďte názov výrobcu ALEBO DODÁVATEĽA VSTAVANÝCH SKRINÍ, ktorý podľa vašich osobných skúseností a skúseností vašich blízkych ponúka najvyššiu úroveň kvality na slovenskom trhu:“

With the most votes from respondents, the answer to this question was: Atvyn.

QUDAL - QUality meDAL - HOME & DECORATION - SLOVAKIA 2018/2019

Examinees / Respondents Sample: Individuals renovating their home and professional interior designers (Internet users older than 15) in Slovakia (N=1,200) in Slovakia
Methodology: CAWI - DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing - Deep Mind Awareness)
 
Research time: August, September 2018.
ICERTIAS - International Certification Association GmbH, Zurich, Switzerland
 
Date of certification:
29 October, 2018
 
This certificate is valid until:
01.01.2020
 
Copyright © 2018, ICERTIAS - International Certification Association GmbH, Zurich, Switzerland. All rights reserved.